Prekių užsakymas

  1. 1.     Bendrosios nuostatos.

1.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo sutarties bendrosios sąlygos (toliau „Bendrosios sąlygos“) yra sudarytos prisijungimo būdu, Pirkėjui su jomis susipažinus bei patvirtinus, kad jos jam yra aiškios ir suprantamos bei būtent su tokiomis sąlygomis Pirkėjas sutinka. Patvirtindamas užsakymą internetinėje parduotuvėje http://www.kolje.lt/, Pirkėjas kartu patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis sąlygomis.

1.2.   Pirkėjas patvirtina, kad jis yra veiksnus šioje srityje ir gali sudaryti prekių pirkimo – pardavimo sutartį savarankiškai. Prekių pirkimo – pardavimo sutartį savarankiškai gali sudaryti visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3.   Pardavėjas patvirtina, kad turi teisę sudaryti šią sutartį. Pardavėjo rekvizitai yra: UAB „Kolje“, juridinio asmens kodas: 144660888, registracijos adresas: Žemaitės g. 56-2, Šiauliai, elektroninis paštas: info@kolje.lt, telefonas: 841 429855.

  1. 2.     Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

2.1.   Užsakymas pateikiamas Pirkėjui pasirinkus pageidaujamas prekes internetinėje parduotuvėje http://www.kolje.lt/ ir sumokėjus už jas. Individualiais atvejais arba užsakant didelės vertės prekes į Pirkėjo elektroninį paštą išsiunčiama informacija apie prekės savybes, kainą, apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarką, prekių pristatymo terminą, taip pat Bendrąsias sąlygas. Pirkėjas, sutikdamas su pirkimo ir pristatymo sąlygomis, turi nurodyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo, pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

2.2.   Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.

2.3.   Užsakymo patvirtinimu yra laikomas momentas, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes (mokėjimas tampa matomu Pardavėjo banko sąskaitoje).

2.4.   Kiekvieno užsakymo kaina individualiai yra patvirtinama atsiųstame elektroniniame laiške. Kaina visais atvejais nurodoma eurais įskaičius PVM mokestį. Pirkėjas šią kainą turi sumokėti per 3 darbo dienas. Pirkėjui nesumokėjus kainos per nurodytą terminą, laikoma, kad Pirkėjas nepatvirtino savo Užsakymo ir sutartis nėra sudaryta.


Gaukite naujausius pranešimus apie mūsų gaminius

Jokio spamo, tik vienas naujienlaišis per mėnesį